Đào tạo maketing

Các dịch vụ marketing

Research Agency

Xây dựng, thực thi và phân tích kết quả của các nghiên cứu thị trường

Media agency

Điều phối sự hiện diện của quảng cáo trên các phương tiện truyền thông

Creative agency

Sản sinh các sản phẩm marketing về mặt thị giác.

Digital Agency

Củng cố, lan tỏa thương hiệu và tiếp cận khách hàng mục tiêu thông qua các nền tảng số

Production house

Hoạt động sáng tạo như branding & design, một đơn vị riêng biệt phụ trách dàn dựng, quay phim, hậu kì

PR & Event Agency

Duy trì danh tiếng và mối quan hệ tốt đẹp của client với các stakeholders tối ưu được chi phí, thời gian và nhân sự

Thông tin hữu ích