Đào tạo maketing

Khám phá những dự án bên Marketingonline.edu.vn đã làm

Research Agency

Xây dựng, thực thi và phân tích kết quả của các nghiên cứu thị trường

Media agency

Điều phối sự hiện diện của quảng cáo trên các phương tiện truyền thông

Creative agency

Sản sinh các sản phẩm marketing về mặt thị giác.Truyền tải bản sắc và đặc trưng của thương hiệu

Digital Agency

Củng cố, lan tỏa thương hiệu và tiếp cận khách hàng mục tiêu thông qua các nền tảng số

Production house

Hoạt động sáng tạo như branding & design, một đơn vị riêng biệt phụ trách dàn dựng, quay phim, hậu kì

PR & Event Agency

Duy trì danh tiếng và mối quan hệ tốt đẹp của client với các stakeholders tối ưu được chi phí, thời gian và nhân sự

Activation agency

Phụ trách việc kích hoạt thương hiệu (brand activation).khuyến khích khách hàng tương tác với thương hiệu và dùng thử sản phẩm hay dịch vụ

Đào tạo maketing

Strategy & Branding agency

Tư vấn chiến lược, xây dựng thương hiệu, tìm hiểu thật kỹ . Kiêm nhiệm việc sáng tạo, lên kế hoạch, quản lý và đánh giá hiệu quả của các chiến lược xây dựng thương hiệu